Atsaucoties uz Zviedrijas pilsētas Jēvles iedzīvotāju zvaniem un jautājumiem,

pašvaldība uzskatīja, ka ir jāreaģē un jāmaina sociālās normas un stereotipi pašvaldības komunikāciju materiālos:

“Ikvienam ir tiesības sapņot lielus sapņus. Sapņot nozīme spēt saskatīt visas iespējas. Aizspriedumi un stereotipi aizēno šīs iespējas. Katrs sapnis, kas tiek aizēnots un nomirst, ir zaudējums gan sapņotājam, gan sabiedrībai. Mums visiem. Mēs to varam mainīt visi kopā, ja vien vēlamies.”