top of page
Izstādes fotogrāfs / Photographer:
Matīss Markovskis
Izstādes kuratore / Curator:
Aija Freimane


Fotoprojekta īstenošanas komanda / Project team:
Paula Benuža, Kitija Pekaine,
Jēkabs Benužs, Anete Matjuškova
Izstādi Latvijā ierosināja un atbalsta:
Zviedrijas vēstniecība Latvijā un Zviedrijas Institūts Stokholmā
The exhibition in Latvia was initiated and supported by:
Embassy of Sweden in Latvia
and Swedish Institute in Stockholm
bottom of page